• 38(044) 484–02–50
    38(044) 484–02–27
  • info@ukrgazproekt.com.ua
Контакты
RU

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 06.06.2016

ПАО "Укргазпроект"

 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 06.06.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1.Публiчне акцiонерне товариство "Український iнститут по  проектуванню об'єктiв газової промисловостi "Укргазпроект", 2. Код за ЄДРПОУ00158592, 3. Місцезнаходження

04050 Київ вул. Артема 77,4. Міжміський код, телефон та факс 044 484 02 50 044 484 02 27,5. Електронна поштова адреса vnipidzv@ukr.net, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ukrgazproekt.com.ua, 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Домашенко Олександр Олександрович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,008%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,008%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  На посаду не призначено іншу особу в заміну з вільного члена правління. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

2.Голова правління                                               Глоба М.Ф. 


Вернуться к новостям →