• 38(044) 484–02–50
    38(044) 484–02–27
  • info@ukrgazproekt.com.ua
Контакты
RU

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 01.03.2017

ПАО "Укргазпроект"

 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 01.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Український iнститут по  проектуванню об'єктiв газової промисловостi "Укргазпроект", 2. Код за ЄДРПОУ
00158592, 3. Місцезнаходження 04050 м. Київ Січових стрільців(Артема) 77,
4. Міжміський код, телефон та факс 044 484 0250 044 4840250,
5. Електронна поштова адреса kozlenko.a@ukrgazproekt.com.ua,
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ukrgazproekt.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1.Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 01.03.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради.
Посадова особа Козленко Андрій Ігорович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 сім місяців. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
2.Рішення про призначення прийнято  Наглядовою радою 01.03.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Вархола Мар'ян Ярославович (паспорт: серія  номер  виданий  р. ), призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - Головний інженер проектів ПАТ "Укргазпроект". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: особа не володіє акціями емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


Вернуться к новостям →